Dørhuller

Åbning til og lukning af dørhuller


Åbning:


Pudset hus: 10.625,00 inkl. moms

Dørhul skæres ud – standardmål ca 100*215 cm. Bærende stålteglsoverliggere sættes i.

Der mures op omkring dørhullet med mursten og gasbeton på bagmuren. Bagmuren pudses omkring det nye dørhul. Klargøring til døren skal monteres.

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.


Murstenshus: 11.985,00 inkl. moms

Dørhul skæres ud – standardmål ca 100*215 cm. Bærende stålteglsoverliggere sættes i.

Der mures op omkring dørhullet med mursten og gasbeton på bagmuren. Bagmuren pudses omkring det nye dørhul. Klargøring til døren skal monteres.

Prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.

Ekstra tillæg ved specielle mursten.


Fuldmuret murstenshus: 13.370,00 inkl. moms

Dørhul skæres ud – standardmål ca 100*215 cm. Bærende stålteglsoverliggere sættes i.

Der mures op omkring dørhullet på bagmur og facaden med mursten. Bagmuren pudses omkring det nye dørhul. Klargøring til døren skal monteres.

Prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.

Ekstra tillæg ved specielle mursten.


Fuldmuret murstenshus med synlige sten på bagmur: 13.470,00 inkl. Moms

Dørhul skæres ud – standardmål ca 100*215 cm. Bærende stålteglsoverliggere sættes i.

Der mures op omkring dørhullet med mursten og gasbeton på bagmuren. Klargøring til døren skal monteres.

Prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.

Ekstra tillæg ved specielle mursten.


Skillerumsvæg (½ stens væg) af mursten eller gasbeton

Dørhul skæres ud – standardmål ca 100*215 cm. Bærende stålteglsoverliggere sættes i.

Der mures op omkring dørhullet med mursten og gasbeton på bagmuren. Pudsning omkring det nye dørhul. Klargøring til døren skal monteres.

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.


Lukning:


Pudset hus: 6.995,00 inkl. moms

Lukning af hul efter hoveddør i facaden – standardmål ca. 100*215 cm.

Døren tages ud og facaden bliver muret op igen med mursten (indervæggen bliver muret op med gasbeton). Både inder- og ydermur pudses op samt isolering af hulmuren.

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer og medtagning af affald.


Murstenshus: 8.495,00 inkl. moms

Lukning af hul efter hoveddør i facaden – standardmål ca. 100*215 cm.

Døren tages ud og facaden bliver muret op igen med mursten (indervæggen bliver muret op med gasbeton). Inder mur pudses op og hulmuren isoleres

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.


Fuldmuret murstenshus: 10.600,00 inkl. moms

Lukning af hul efter hoveddør i facaden – standardmål ca. 100*215 cm.

Døren tages ud. Bagmur og facaden bliver muret op igen med mursten. Inder muren pudses op og hulmuren isoleres

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.


Fuldmuret murstenshus med synlige sten på bagmur: 10.600,00 inkl. moms

Lukning af hul efter hoveddør i facaden – standardmål ca. 100*215 cm.

Døren tages ud. Bagmur og facaden bliver muret op igen med mursten. Hulmur isoleres.

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radius af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.


Skillerumsvæg af mursten eller gasbeton: 5.700,00 inkl. moms

Dørhul – standardmål ca. 100*215 cm – i skillerumsvæg lukkes.

Døren tages ud og hullet bliver muret op med gasbeton. Pudsning på begge sider af muren.

Der er ingen ekstraudgifter og prisen er inklusive arbejdsløn, kørsel (inden for en radisu af 30 km fra Haslev), materialer (mursten max 5 kr. stk.) og medtagning af affald.


Vi tilbyder -10% rabat på skriftlige tilbud, fra anden udbyder.


Løwe Byg Aps  •  Havetoften 21, 4690 Haslev  •  Emdrupvej 147, 2400 København NV  •  Tlf: 4058 4995    •  www.lowe-byg.dk  •  www.skimmelsvamp-naer-mig.dk

created by Gylden Media ApS